PROSPECTUS

PROSPECTUS TRFI FUNDING B.V.

TREFI verzorgt als calculatie agent de administratie van TRFI Funding BV, die een prospectus heeft uitgegeven in verband met de aanbieding en meerdere uitgiften van obligaties. Aan het investeren in de obligaties zijn risico’s verbonden. U dient te allen tijde het volledige prospectus grondig te lezen alvorens te overwegen om te investeren in de obligaties.

De Obligaties worden in meerdere uitgiften uitgegeven en vormen meerdere leningen van de houder van de Obligatie(s) aan TRFI Funding B.V. waarvan de vaste rentecoupon varieert per uitgifte, betaalbaar per maand achteraf. Per uitgifte zijn de Aanvullende Voorwaarden voor die uitgifte van toepassing. De uitgifteprijs van de Obligaties is vastgesteld op €1.000 per stuk en de minimum afname is 1 stuk. Op de Obligaties is een credit rating ‘BBB’ afgegeven door Credit Reform Rating AG. De inschrijving op de Obligaties is mogelijk na aanmelding op www.trefi.nl, gedurende de inschrijfperiode, en tot het bereiken van de totale nominale waarde van de Obligatielening. De obligaties worden ook aangeboden op Alternext Brussel.

In het prospectus vindt u de definitieve voorwaarden, waaronder de risico’s, de kosten en de obligatievoorwaarden. Het prospectus is opnieuw ingediend bij de AFM.

Documentatie

PROSPECTUS 2016

De prospectus kan hier gedownload worden.

De Intercreditor Agreement waaronder de obligatiehouders het onderpand ontvangen kan hier gedownload worden.

FINANCIËLE VERKLARINGEN

Trefi verzorgt dagelijkse accounting voor TRFI Funding B.V. en voorziet in risico informatie. Investeerders kunnen deze inzien na aanmelding op Trefi.

JAARREKENING 2016

KPMG heeft de jaarrekening 2016 van TRFI Funding B.V. gecontroleerd.

Het financieel verslag kunt u hier bekijken.

JAARREKENING 2015

KPMG heeft de jaarrekening 2015 van TRFI Funding B.V. gecontroleerd.
Het financieel verslag kunt u hier bekijken.

JAARREKENING 2014

Accountantsbureau BDO heeft de jaarrekening 2014 van TRFI Funding B.V. samengesteld.
Het financieel verslag kunt u hier bekijken.