TREFI BELIEF

Een ondernemer wil zijn onderneming laten groeien. Daar is tijd en de ruimte voor nodig, maar vaak is het moeilijk om die tijd en ruimte te vinden en goed te kunnen verdelen. MKB’ers zijn te veel tijd kwijt aan het zoeken naar investeringen en komen moeilijk aan financiering, of hebben niet de juiste financiële informatie of middelen tot hun beschikking. Bij de bank een lening aanvragen is vaak ingewikkeld of moeilijk te realiseren en biedt, wanneer het wel lukt, geen duurzame oplossing. Er heerst ongelijkheid in de behandeling tussen kleine of grotere ondernemingen, terwijl iedereen een gelijke kans op groei moet krijgen.

ONZE MISSIE

Trefi biedt de juiste middelen en het juiste werkkapitaal voor een onderneming, door te kijken naar de ondernemer zelf en de kwaliteit van de producten en services van de onderneming; het gehele profiel van de ondernemer. Door het betalingsgedrag van de onderneming en haar klanten en leveranciers te bekijken en te analyseren, kan een risicoprofiel worden gevormd. Dit vormt de basis van de relatie tussen de ondernemer en de financier.

De ondernemer behoudt zelf de controle over de hoeveelheid financiering, de relatie met de financier en de tools die worden gebruikt. Hierdoor blijft het Trefi platform met de ondernemer groeien en heeft de ondernemer – wanneer hij dat nodig heeft – de juiste middelen tot zijn beschikking. Op deze manier kan hij zich focussen op de onderneming en helpt Trefi bij de rest. Tijd en energie kan zo weer verdeeld worden hoe het de ondernemer uitkomt, zoals het hoort.

trefi way image